Sea-Cargo

Sea-Cargo

 

Sea-Cargo har inngått avtale med Karmsund Havn IKS om tilrettelegging av infrastrukturen til havna. Formålet med avtalen har vært å utvikle et strategisk godsknutepunkt i Vest-Norge, med nærheten til Haugesund, Bergen og Stavanger. Det skal utvikles lagerbygg og utearealer. De to aktørene har lenge hatt samtaler rundt å etablere en hub for Sea-Cargo, fordi de broker havna i en så stor grad som de har gjort over mange år. Som resultat av det gode samarbeidet, har man i dag gode tilbud til og fra UK, kontinentet og Norge for øvrig.

Havna har store ambisjoner for utvikling av Karmsund Trafikkhavn. Med de nye veiforbindelsene vil transporttiden til både Bergen og Stavanger bli redusert betraktelig. Arbeidet med en flerbruksterminal er godt i gang. Havna vil ha store muligheter til å konsolidere store mengder gods mellom de store byene, noe som vil øke trafikken ennå mer.

Samtidig vil mulighetene for samarbeid mot Europa igjen styrke kostnadseffektiviteten.

Ideen om en sentralisert hub for Vest-Norge ble lansert av Sea-Cargo på Haugesund konferansen tilbake i 2011 og fem år senere er vi klare for å realisere planene. I Sea-Cargo er vi overbevist om at Husøy innen ett tiår vil være en av Norges viktigste samlastingshavner” uttaler Ole Sævild, CEO i Sea-Cargo AS.

Tore Gautesen I Karmsund Havn IKS uttaler: “Vi er svært stolte over å signere denne store kontrakten med Sea-Cargo, for tilrettelegging av deres nye logistikk hub i Vest-Norge. Sea-Cargo er en betydelig logistikkaktør og vil være med på å styrke videreutviklingen av Karmsund godshavn, på Husøy. Denne etableringen er i tråd med vår ambisjon om å være det viktigste logistikknutepunktet i Vest-Norge”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.