Betydningen av bedriftsproduktivitet

Betydningen av bedriftsproduktivitet

Bedriftsproduktivitet er en organisasjons evne til å utnytte sine tilgjengelige ressurser for å kunne produsere lønnsomme varer eller tjenester som ønsket av kunder eller kunder.Det er produktiviteten som måler en organisasjons ytelse, og den kan også brukes til bedrifter selv for å vurdere deres egne fremskritt.

Produktivitet øker den generelle effektiviteten til en organisasjon. Når effektiviteten til organisasjonen øker, utnyttes produksjonskapasiteten til selskapet til det optimale nivået. Dermed brukes alle ressurser på en effektiv og effektiv måte for å få best mulig resultat.

Forbedret produksjon reduserer kostnadene per enhet av et produkt som igjen resulterer i lavere priser for bedre kvalitet, noe som forbedrer en virksomhets konkurranseevne i markedet. Hvis prisene er konkurransedyktige, er virksomheten i en bedre posisjon til å tiltrekke seg flere kunder og gjøre mer salg. Dette er hovedmotivet til enhver bedriftsorganisasjon.

Økt produksjon på grunn av effektiv utnyttelse av organisatoriske ressurser fører til lavere kostnadsproduksjon, noe som resulterer i bedre salg og overskudd. Hvis fortjenesten til en organisasjon skyter opp, øker det investorens tillit i organisasjonen.

Virksomheten kan også dele en del av overskuddet som følge av økt produksjon med sine ansatte. Dette øker moralen til de ansatte da de kommer til å nyte en del av fortjenesten og tilfredsstillelsen av en godt utført jobb. Resultatet er at deres arbeidseffektivitet har en tendens til å øke som igjen øker produksjonen av selskapet. Som du kan begynne å se, starter suksess med økt produktivitet.

Produktivitet er mye viktigere enn inntekter og fortjeneste i organisasjonen fordi overskudd bare reflekterer sluttresultatet mens produktivitet gjenspeiler økt effektivitet og effektivitet i forretningspolitikk og prosesser. Det gjør det også mulig for en bedrift å finne ut om dens styrker og svakheter, og identifisere trusler så vel som muligheter som råder i markedet som et resultat av konkurranse og endringer i bedriftsmiljøet.

Et selskap kan øke sin egen virksomhetsproduktivitet ved å foreta egnede forandringer i forretningsprosesser og -politikker for å forbedre de svake områdene og utnytte styrker for forbedring. Dette resulterer i økt lønnsomhet og stabilitet som er avgjørende for fortsatt suksess for enhver bedriftsorganisasjon. Det er også viktig at de som jobber i selskapet, gjør alt de kan. For å gjøre det, må de spise godt og ta vare på deres psykiske helse. De trenger også å sove godt, noe som kan oppnås ved å kjøpe nye sengetøy som er komfortable.

 

Viktigheten av produktivitet kan aldri bli ignorert av noen flittige bedriftseier. Vellykkede ventures er ofte de som prioriterer produktiviteten i forhold til bare å se på inntekter og fortjeneste i selskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.